1379. 2. Dopis autora s nabídkou setkání s Vesmírnými lidmi prezidentu ČR. 9.5.2001.

Místo: Česká Lípa.

Prezident České republiky, Václav Havel, Pražský Hrad, 119 08 Praha 1

 

Vážený pane prezidente,

 

Chtěl bych se s Vámi setkat kvůli projednání možnosti kontaktu s Vesmírnými lidmi Sil světla, kteří se již 51 let snaží navázat spolupráci s vládami některých zemí. Důvodem je naléhavá situace ve smyslu ničení planety Země a také sebezničení tohoto pozemského lidstva.

Vesmírní lidé se sdružují v Kosmické konfederaci planet, ve které je členy 2 miliony civilizací různých stupňů a 3 miliony civilizací volně přidružených v naší Galaxii, a naši přátelé z Vesmíru přicházejí v lásce a přátelství s námi, pozemšťany a nabízí množství projektů pomoci a spolupráce tak, aby toto lidstvo mohlo přežít postoupit do vyššího stavu bytí, tzv. duchovní vzestup. Nabízejí nám VOLNÉ PŘIDRUŽENÍ k této Kosmické konfederaci planet.

Jak možná víte, existují zde také opačné síly – entity, které mají zničující dopad na tuto naši společnost. Ty dělají vše možné pomocí ovládání lidské mysli, abychom se nespojili s našimi Vesmírnými přáteli, bratry a sestrami – je to tak JEDNODUCHÉ k pochopení !

Pokud nevyužijeme nabídky PRAVÝCH VESMÍRNÝCH LIDÍ ke spolupráci, je jen otázkou času, kdy se negativní síly (mimozemské entity) zcela zmocní celé této společnosti a přiletí sem fyzicky totálně zotročit lidstvo. Ale již nyní mají zde obrovskou moc, která se projevuje vším, na co se podíváte (plno násilí a zla v médiích, ale i VŠUDE jinde).

Chtěl bych Vám zprostředkovat OSOBNÍ setkání s těmito Vesmírnými lidmi – našimi Vesmírnými přáteli, o kterých máme 5000 stran informací z MNOHA NEZÁVISLÝCH NEORGANIZOVANÝCH ZDROJŮ na internetu www.universe-people.cz a www.universe-people.com . Tato osobní setkání se již stala vícekrát (poprvé v roce 1949 – s p. Trumanem, Muroc AFB, Stalinem, Vnukovo, s prezidenty Velké Británie, Francie, Itálie a Španělska).

Mohli bychom se setkat spolu (lépe mimo Prahu – hrubé vibrace) a takto zodpovědět Vaše otázky, a to zprostředkováním kontaktu s Aštarem Šeranem, velitelem Velké vesmírné flotily. Jak možná víte, intenzivně zpracovávám všechny důležité informace na výše uvedeném internetu a komunikuji s Vesmírnými lidmi téměř 4 roky a mám za sebou 150 přednášek s účastí 11 000 lidí v České a Slovenské republice.

Sám můžete kdykoli podle podmínek spojení navázat komunikaci s Vesmírnými přáteli Sil světla.

Je měsíc květen, lásky čas, a to je velmi vhodná doba pro navázání takového kontaktu.

Prosím Vás, NEPROMARNĚME tuto šanci na spolupráci a NEODMÍTEJME nabídnutou ruku přátelství a lásky od Vesmírných lidí Sil světla.

V případě Vašeho kladného rozhodnutí se můžeme kdykoliv se mnou setkat, můžete mne kontaktovat na mobilním telefonu +420-603-491600.

 

Se srdečným pozdravem Ing. Ivo A. B E N D A.

V České Lípě 9.5.2001.

 

1382. Dopis s nabídkou setkání s Vesmírnými lidmi prezidentu SR. (Napsal Slavomír E.)

9.5.2001.

Místo: Rožňava.

Vážený pán prezident,

 

Chcel by som sa s Vami stretnúť kvôli prejednaniu možnosti kontaktu s Vesmírnymi ľuďmi Síl svetla, ktorí sa už 51 rokov snažia nadviazať spoluprácu s vládami niektorých krajín. Dôvodom je naliehavá situácia v zmysle ničenia planéty Zem a tiež sebezničenia tohoto pozemského ľudstva.

Vesmírni ľudia sa združujú v Kozmickej konfederácii planét, v ktorej je členmi 2 milión civilizácií rôznych stupňov a 3 milión civilizácií voľne pridružených v našej Galaxii, a naši priatelia z Vesmíru prichádzajú v láske a priateľstve s nami, pozemšťanmi a ponúkajú nám množstvo projektov pomoci a spolupráce tak, aby toto ľudstvo mohlo prežiť a postúpiť do vyššieho stavu bytia, tzv. duchovný vzostup. Ponúkajú nám VOLNÉ PRIDRUŽENIE k tejto Kozmickej konfederácii planét.

Ako možno viete, existujú tu tiež opačné sily – entity, ktoré majú zničujúci dopad na túto našu spoločnosť. Tí konajú všetko možné pomocou ovládania ľudskej mysle, aby sme sa nespojili s našimi Vesmírnymi priateľmi, bratmi a sestrami – je to tak JEDNODUCHÉ k pochopeniu !

Pokiaľ nevyužijeme ponuky PRAVÝCH VESMÍRNYCH ĽUDÍ ku spolupráci, je len otázkou času, kedy sa negatívne sily (mimozemské entity) celkom zmocnia celej tejto spoločnosti a priletia sem fyzicky totálne zotročiť ľudstvo. Ale už teraz majú tu obrovskú moc, ktorá sa prejavuje všetkým, na čo sa pozriete (plno násilia a zla v médiách, ale i inde).

Chcel by som Vám sprostredkovať OSOBNÉ stretnutie s týmito Vesmírnymi ľuďmi – našimi Vesmírnymi priateľmi, o ktorých máme 5000 strán informácií z MNOHÝCH NEZÁVISLÝCH NEORGANIZOVANÝCH ZDROJOV na internete www.universe-people.cz a www.universe-people.com . Tieto osobné stretnutia sa už stali viackrát (prvé v roku 1949 – s p. Trumanom, Muroc AFB, Stalinom, Vnukovo, s prezidentmi Veľkej Británie, Francúzska, Talianska a Španielska).

Mohli by sme sa stretnúť spolu aj s pánom Ing. Ivo A. Bendom, ktorý intenzívne spracováva všetky dôležité informácie na vyššie uvedenom internete, ktorý komunikuje s Vesmírnymi ľuďmi takmer 4 roky a má za sebou 150 prednášok s účasťou 11 000 ľudí v Českej a Slovenskej republike. Môžeme Vám takto zodpovedať Vaše otázky, a to sprostredkovaním kontaktu s Aštarom Šeranom, veliteľom Veľkej vesmírnej flotily.

Je mesiac máj, lásky čas, a to je veľmi vhodná doba pre nadviazanie takéhoto kontaktu.

Prosím Vás, NEPREMÁRNITE túto šancu na spoluprácu a NEODMIETAJME ponúkanú ruku priateľstva a Lásky od Vesmírnych ľudí Síl svetla.

V prípade Vášho kladného rozhodnutia sa môžeme kdekoľvek stretnúť aj s pánom Ivo A. Bendom, môžete ma kontaktovať na telefóne: . . . . prípadne písomne na adrese : Slavomír E.

So srdečným pozdravom Váš občan Slovenskej republiky Slavomír E.

V Rožňave 9. mája 2001.