Dokumenty ve stahovacím režimu jsou ve formátu DOC, PDF
a zpakovány do formátu ZIP.
LETÁKY  JSOU  NEJDŮLEŽITĚJŠÍM  NÁSTROJEM  ŠÍŘENÍ  INFORMACÍ  SVĚTELNÝCH
UPOZORNĚNÍ:   NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  JE  LETÁK  135  a  LETÁK  313

Dle PODKLADŮ SAMOLEPEK si můžete zhotovit ŘADU JINÝCH NÁSTROJŮ ŠÍŘENÍ:

RAZÍTKO, VIZITKU, ODZNAK, LIBOVOLNĚ VELKÝ NÁPIS, např. šířky A6, A5, A4, A3, A2, A1, A0 a větší venkovní nápisy, NÁPIS NA TRIKO, OBLEČENÍ, TAŠKU, KOLO, AUTO, DO OKNA BYTU A VÝKLADU NA SKLO ZEVNITŘ, VENKOVNÍ VELKÉ NÁPISY. Též lze použít podklad pro šíření Světla POŠTOU, SMS, MAILEM, DÁT NA WEBOVÉ STRÁNKY, INZERÁTY V MÉDIÍCH (i do knih a časopisů, novin a přelepení čárových kódů) atp. Můžete psát fixem či barvou kde je třeba.

Máte NEOMEZENÉ MOŽNOSTI V ŠÍŘENÍ SVĚTLA DO TMY.

Samolepky nerozstřihávejte, ale složte si A4 na harmoniku po 2 samolepkách - rychlé odlepení !

Texty v souborech jsou napolohované a přesně odpovídají rozměrům lepek ve formátu Word 97 a Acrobat Reader. V novějších verzích Microsoft Office 2000 a více nemusí výška písma sedět !

Doporučené fonty: Arial, Arial ( stažení zde ), Helvetica, Sans-serif, Verdana.

V našem letákovém systému jsou letáky standartně v ARIALU. SLOŽKY jsou organizovány dle papírových složek autora Ivo A. Bendy. Pořadová čísla letáků jsou unikátní a nemění se. Vytučnělá část označuje hovorový název letáku pro efektivnější komunikaci.

MÍRA  DŮLEŽITOSTI  LETÁKU:
  –  KLÍČOVÝ  LETÁK  -  ( červený, žlutě podbarvený text )
  –  VELMI  DŮLEŽITÝ  LETÁK
  –  DŮLEŽITÝ  LETÁK
  –  OSTATNÍ  LETÁKY
          
A)  ZÁKLADNÍ  PŘEHLED  LETÁKŮ
SLOŽKA  1
Letáky 1 - 5
1.PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI LIDMI - sdělení 1603 / BAROMETR CHOVÁNÍ - obr. 286
2.POZOROVÁNÍ LODÍ - sdělení 1497 / PROSBA O VYSTOUPENÍ V TV, MEDITACE PRO ZEMI
3.ČIP 2 – 2002 - 2002 (SESTAVENÝ Z NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ – čl. 85 / čl. 86, 89)
4.VOLBY 2002 - sdělení 1594 - A5
5.TÉMATA - sdělení 1770 – A5 / MILUJTE SE A MĚJTE SE RÁDI - báseň 1675 - A5
SLOŽKA  2
Letáky 6 - 18
6.POUZDRA - obr. 448 / ORIGINÁLNÍ A VIRTUÁLNÍ REALITA - obr. 514
7.NABÍDKA LITERATURY / NABÍDKA AUDIO, VIDEO KAZET, CD
8.SYMPOZIUM O LÁSCE V PRAZE - sdělení 1125
9.SPIRÁLA VÝVOJE LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA JEJICH DUCHOVNÍ CESTĚ ZPĚT KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH - obr. 689 / DUCHOVNÍ CESTA - AKTIVACE ŠROUBOVIC DNA A OTEVÍRÁNÍ ČAKER - obr. 693
10.ČLOVĚK. ZÁKLADNÍ STRUKTURA STVOŘENÍ A ZÓNY VYMÍSTĚNÍ A POZICE PLANETY ZEMĚ = PLANETY NULA - obr. 679 / ZÁKLADNÍ STRUKTURA STVOŘENÍ A ZÓNY VYMÍSTĚNÍ - obr. 680 (Z TVOŘENÍ VESMÍRŮ)
11.GRAFY KRUHOVÉ. STRUKTURA PŮVODU DUŠÍ LIDÍ NA PLANETĚ ZEMI A MÍRA LÁSKYPLNOSTI A OVLÁDÁNÍ FYZICKÝCH TĚL (2 GRAFY) - obr. 685 / PRŮMĚRNÝ VLIV NA ŽIVOT ČLOVĚKA (POZITIVNÍ A NEGATIVNÍ) V ROCE 2000, PRŮMĚRNÉ ZATÍŽENÍ ZEL A NEPRAVD V GENECH NA DUCHOVNÍ CESTĚ - obr. 687
12.OVLÁDAJÍ VÁS - sdělení 1602
13.PETICE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ - sdělení 1622 CZ, 1667 SK
14.ZPRÁVA TOMUTO SVĚTU - sdělení 1803
15.ČIP 3 – 2003 - 2003 (SESTAVENÝ Z NOVINOVÝCH ČLÁNKŮ – čl. 138, 139 / čl. 134)
16.POSELSTVÍ ŽIVOTA LIDEM - báseň 1781
17.POSELSTVÍ LIDEM PLANETY ZEMĚ - sdělení 1816 / LIDSKÝ ŽIVOT - báseň 1780
18.MONITOR - obr. 691 / ZÁKL. STRUKTURA STVOŘENÍ DLE POZITIVITY A NEGATIVITY - MOTÝLEK - obr. 683
SLOŽKA  3
Letáky 19 - 31
19.LÉČENÍ NEMOCNÉHO LIDSTVA - sdělení 1623 / DIMENZIONÁLNÍ STRUKTURA DUCH-DUŠE-TĚLO - obr. 855
20.LINIE ŽIVOTŮ - sdělení 1578
21.FYZICKÉ TĚLO - SCHÉMA OVLÁDÁNÍ - obr. 812 / PŮSOBENÍ DUCHOVNÍCH SIL NA NAŠE FYZICKÉ TĚLO - obr. 814
22.OCHRANA ANDĚLŮ - báseň 1825
23.ZRUŠENÍ PENĚZ. PETICE - sdělení 1885 CZ, 1931 SK
24.AŠTAROVA MEDITACE - sdělení 270 / POZITIVNÍ MYŠLENÍ - sdělení 749
25.CENA LÁSKY - báseň 1895 / JAK ŽÍT ? - báseň 1896
26.VAROVÁNÍ - sdělení 1900
27.POMOC Z NEBE - báseň 1915
28.ŠEDÉ PRSTY - báseň 1938
29.SVIŤTE SLUNÍČKA - báseň 1939 / ŽIVOT SE V báseň MĚNÍ - báseň 1943
30.OČISTA PLANETY ZEMĚ OD NEGATIVNÍCH LIDÍ - sdělení 109 (ČÁST), sdělení 1600
31.OČISTA PLANETY ZEMĚ POKRAČUJE A NEKONČÍ - sdělení 1625, 1626
SLOŽKA  4
Letáky 32 - 44
32.POČASÍ - báseň 1945 / LEŤ PTÁČKU - báseň 1948
33.SVĚTELNÉ POZDRAVY Z NEBE - báseň 1950 / PO SVĚTELNÉM POZDRAVU - báseň 1673, MY PŘIŠLI Z JINÝCH SVĚTŮ - báseň 1743
34.HVĚZDIČKO Z NEBE - báseň 1835 / VÁŽIT SI STVOŘITELE - báseň 1742, HOLUBIČKY POSELSTVÍ - báseň 1917
35.POMOC VESMÍRNÝCH LIDÍ - sdělení 1949 - A5
36.ČLOVĚČE POZEMSKÝ - báseň 1928 / SVĚT JEDNO VELKÉ DIVADLO JEST - báseň 1929
37.VÁŽIT SI STVOŘITELE - báseň 1742 / MY PŘIŠLI Z JINÝCH SVĚTŮ - báseň 1743, VELKÁ ZMĚNA - báseň 1759
38.MILUJTE SE A MĚJTE SE RÁDI - báseň 1675 / MILUJME SE A MĚJME SE RÁDI - báseň 1762, VÍC LIDÍ SE CHYTÍ NA ČIP, NEŽ NA LÁSKU - sdělení 1839
39.MÍT SRDCE ZÁŘICÍ - báseň 1916 / STRÁŽNÉMU ANDĚLI - báseň 1918, SETKÁNÍ S PŘÍTELEM - báseň 1920
40.ÚSMĚV A LÁSKU - báseň 1650 / OBJEV LÁSKY - sdělení 1851, PLATIDLO - LÁSKA - sdělení 1892, VEDENÍ STVOŘITELEM - báseň 1894
41.ROČNÍ OBDOBÍ - báseň 511 / VÍRA - báseň 512, MÝM PŘÁTELŮM Z VESMÍRU - báseň 515
42.LIDÉ SLYŠTE, ZEMĚ PLÁČE - báseň 540 / OSVOBOZENÍ - báseň 568, NÁVŠTĚVA Z VESMÍRU - báseň 1322
43.PADLÍ ANDĚLÉ - báseň 1952 / ROZJÍMÁNÍ - báseň 1951
44.DOMOV - báseň 1954, NÁVRAT - báseň 1955 / CENA LÁSKY - báseň 1891
SLOŽKA  5
Letáky 45 - 57
45.POZVÁNKA DO VESMÍRNÉHO CENTRA PRAHA - A5
46.JAK BUDE VYPADAT SVĚT AŽ UVIDÍ SVÉ ANDĚLY ? - sdělení 1596
47.SVĚTELNÝ NEKTAR - báseň 1956 / LETÍ VČELKA - báseň 1957
48.VESMÍRNÁ STANICE - báseň 1958 / OČI - báseň 1959
49.ODPOUZDŘEN - báseň 1960 / NIC NENÍ SAMO - báseň 1961
50.SOJKY - báseň 1963 / NÁVŠTĚVA VESMÍRNÉ LODI - báseň 1964
51.LÁSKA NA ZEMI - báseň 1965 / CTÍT VOLBU - báseň 1966, SVĚTLO - báseň 1971
52.VZCHOP SE ČLOVĚČE - báseň 1967 / STRÁŽNÝ ANDĚL - báseň 1968
53.POZEMSKÁ POUŤ - báseň 1969 / PROČ ? - báseň 1970
54.SLUNCE - báseň 1973 / PROGRAM - báseň 1974
55.SVĚT VIBRACÍ - báseň 1975 / MOTÝLEK - báseň 1976
56.KARANTÉNA - báseň 1978 / RANNÍ BOUŘKA - báseň 1979
57.VEČERNÍ BOUŘKA - báseň 1980 / ZÁCHRANNÉ LANO - báseň 1981
SLOŽKA  6
Letáky 58 - 70
58.RFID - sdělení 1977
59.VOLBY 2004 - sdělení 1890 CZ, 1889 SK - A5
60.MILUJEME VÁS A POMÁHÁME VÁM - sdělení 2000 – s úspěchem používán též jako SAMOLEPKA – VELKÁ (105 X 43 mm – 14 na straně A4) a MALÁ – (48 X 17 mm – 64 na straně A4). Koupíte v papírnictví za 5,- Kč arch a v reklamní firmě můžete nechat potisknout – laser (ne inkoust). Klíčová informace lidem planety Země !!!
61.STAV POZEMSKÉHO LIDSTVA NA PLANETĚ ZEMI - obr. 1240, 1241 (čb) / LIDSKÝ SVĚT – sdělení 1985
62.ÚROVNĚ OVLÁDACÍCH PROGRAMŮ - obr. 1243 / ZNÁZORNĚNÍ DIMENZÍ PLANETY – obr. 1245
63.SCHÉMA ENERGOPROTOPLAZMOVÉHO POUZDRA (ČB) - obr. 793
64.NOVÉ ZJEVENÍ - báseň 1972 / DVA ZDROJE – báseň 1983
65.CHARTA 2004 - sdělení 2004
66.DVANÁCTERO - sdělení 1482 / ROZHOVOR SE SEMJASE, HLJARA – sdělení 1441
67.FORMY POMOCI OD VESMÍRNÝCH PŘÁTEL SIL SVĚTLA - sdělení 1984
68.O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE - báseň 1993 / HLEMÝŽĎ - báseň 1992, MILOVAT - báseň 1990
69.PLANETA NULA - báseň 1996 / NYNÍ - báseň 1994
70.VESMÍRNÍ LIDÉ 2 - BAREVNÝ 2004 (NEBO ČB)
SLOŽKA  7
Letáky 71 - 83
71.VESMÍRNÍ LIDÉ 1 - ZÁKLADNÍ – BAREVNÝ 2000 - 2003 (NEBO ČB)
72.JEŽÍŠ - 4 BAREVNÉ OBRÁZKY 289, 264, 404, 446 / VESMÍRNÍ LIDÉ – 4 BAREVNÉ OBRÁZKY 252 AŠTAR ŠERAN, 284 DUCHOVNÍ ZLATÁ BRÁNA, 132 VESMÍRNÁ ŽENA Z PLANETY UMMO, 277 MALÉ LODĚ CIV. METARIA - (podklad bude doplněn)
73.SPIRÁLA BAREVNÁ, VÝVOJE LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA JEJICH DUCHOVNÍ CESTĚ ZPĚT KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH - VÝVOJE LIDSKÝCH BYTOSTÍ NA JEJICH DUCHOVNÍ CESTĚ ZPĚT KE STVOŘITELI PRVOTNÍMU VŠEHO A VŠECH - obr. 688 / DUCHOVNÍ CESTA - AKTIVACE ŠROUBOVIC DNA A OTEVÍRÁNÍ ČAKER - obr. 692
74.ŽLUTÝ LETÁK. 2003 - 2003 / 4 OBRÁZKY VESMÍRNÍ LIDÉ (ARCHANDĚL MICHAEL, PTAAH, LOĎ HVĚZDNÝ PRACH, VAROVÁNÍ PŘED ČIPOVOU TOTALITOU)
75.POUZDRO BAREVNÉ - obr. 793 / JSTE V LOUTKOVÉM SVĚTĚ - 6 BAREVNÝCH obr. POLÍ ZAPOUZDŘENCŮ + ODPOUZDŘENÍ - obr. 781, 782, 784, 786, 787, 790
76.FYZICKÉ TĚLO (BARVA). SCHÉMA OVLÁDÁNÍ FYZICKÝCH TĚL LIDÍ POMOCÍ INDIVIDUÁLNÍHO OVLÁDACÍHO PROGRAMU (BARVA) - obr. 811 / PRÁCE NA SOBĚ - obr. 799, PŘEVIBROVÁNÍ FYZICKÉHO TĚLA ČLOVĚKA ZE 3. DO 5. DIMENZE - obr. 810
77.DĚTSTVÍ - báseň 1998 / POSLÁNÍ - báseň 1999, KAŽDÝ BUDE ODMĚNĚN - báseň 1997
78.VNITŘNÍ SVĚTLO - báseň 2045, POLETÍME K NEBESŮM - báseň 2001 / HVĚZDIČCE - báseň 2005
79.DOBRÝ DEN - báseň 2006, SETKÁNÍ NA LODI - báseň 2019 / VESMÍRNÁ CESTA - báseň 2007
80.PENÍZE Z NEBE - sdělení 2041 / JAS SRDCE – báseň 2033
81.OVLÁDACÍ PYRAMIDA - báseň 2008 / POMOC VIDOUCÍM – báseň 2009
82.MILOST LIDEM - báseň 2011 / MLOK – báseň 2010
83.VĚDOMÍ - báseň 2013 / PROUDY DEŠTĚ – báseň 2012
SLOŽKA  8
Letáky 84 - 96
84.SVĚTELNÁ PRÁCE - báseň 2014 / VNĚJŠÍ LESK – báseň 2015
85.LOUTKOVÁ SCÉNA - báseň 2016 / MILUJÍCÍ LIDÉ - báseň 2017
86.NOČNÍ NÁVŠTĚVY - báseň 2018 / REVOLUCE SRDCE - báseň 2022
87.PROBLÉM LIDSTVA - sdělení 2020 / ANDĚLSKÉ POHLAZENÍ - báseň 2021
88.BOŽÍ EXISTENCE - báseň 2023 / PŘÍCHOD NOVÉHO VĚKU - báseň 2024
89.NIKDY NEJSI SÁM - báseň 2025 / KOČIČÍ OČI - báseň 2027
90.NEBESKÁ LOUKA - báseň 2028 / HISTORIE NAŠÍ PLANETY - báseň 2029
91.VOLÁNÍ DOMOVA - báseň 2030 / DÁVÁNÍ - báseň 2031
92.VOLBA ZMĚNY - báseň 2032 / PADAJÍCÍ LISTÍ - báseň 2034
93.SPIRÁLA ŽIVOTA - báseň 2035 / TMA KONČÍ - báseň 2036
94.SRDCE - báseň 2037 / OVZDUŠÍ - báseň 2038
95.VE SVĚTĚ PROGRAMŮ - báseň 2042 / OCHRANA VLAKU - báseň 2039, PRE ĽUDÍ TOHOTO SVETA - báseň 2026
96.TAŽNÍ PTÁCI - báseň 2043 / VRABCI - báseň 2044
SLOŽKA  9
Letáky 97 - 109
97.ZAMĚŘ SEBE - báseň 2046 / CÍTÍM - báseň 2047
98.OTEVŘI SRDCE - báseň 2048 / RÁJ – báseň 2049
99.CELOSVĚTOVÉ REFERENDUM – MÁME SE STÁT VIDITELNÝMI ? - MÁME SE STÁT VIDITELNÝMI ? – sdělení 2050 /
100.ZNEČIŠTĚNÍ OVZDUŠÍ - sdělení 2051
101.PŘEDNÁŠKA A4 - VZOR PRO LETÁK A4 PŘEDNÁŠKY (UŽIVATEL SI UPRAVÍ ÚDAJE PRO DANOU AKCI)
102.PŘEDNÁŠKA 1/6 - VZOR PRO LETÁK PŘEDNÁŠKY (6 POZVÁNEK NA A4) (UŽIVATEL SI UPRAVÍ ÚDAJE PRO DANOU AKCI)
103.ZRUŠENÍ STRAŠIDEL. PETICE - sdělení 2060 / MILUJTE SE A MĚJTE SE RÁDI - báseň 1675 (TAKÉ LETÁK 38)
104.REAKCE PROTI ČIPOVÉ TOTALITĚ - sdělení 1681
105.ZPRÁVA LIDEM OD GORLOJE - ZPRÁVA LIDEM OD GORLOJE - sdělení 2133 / ZPRÁVA LIDEM OD STVOŘITELE - sdělení 2134
106.HODNOTA ŽIVOTA - báseň 2054 / ČAS - báseň 2052
107.TECHNIKA - báseň 2056 / OCH - báseň 2053
108.STŘÍDÁNÍ FLOTIL - báseň 2057 / DĚTSKÝ SEN - báseň 2059
109.VZEPŘI SE - báseň 2061 / ŘÍDÍCÍ SÁL - báseň 2062
SLOŽKA  10
Letáky 110 - 122
110.EVAKUAČNÍ SEKTORY - báseň 2063 / HVĚZDNÉ SPOLEČNOSTI - báseň 2064
111.ODPADLÍCI - báseň 2066 / LÁSKA PRAZE - báseň 2065
112.TŘPYTKY - báseň 2069 / SOUMRAK - báseň 2067
113.KDEPAK JSTE ? - báseň 2076 / VÁCLAVÁK - báseň 2068
114.DECH VESMÍRU - báseň 2077 / VESMÍRNÉ CENTRUM - báseň 2074
115.SRDCE PROSVĚTLI - báseň 2079 / KDY MOCNÍ ZAMETOU ? - báseň 2078
116.MATKA ZEMĚ - báseň 2082 / JEŠTĚ SE OHLÉDNI - báseň 2080; PROBUZENÍ SVĚTLA - báseň 2055
117.TO SE VÍ - báseň 2083 / LÁSKA - báseň 2089; TOMU, KDO STOJATÉ VODY ROZVÍŘIL - báseň 2081
118.NÁVRAT DOMŮ -báseň 2105; KRÁSA - báseň 2090 / ČAS - báseň 2091; O LÁSCE - báseň 2096
119.O NEBI - báseň 2106 / VĚRNOST - báseň 2093; SOUZNĚNÍ DUŠÍ - báseň 2094
120.ODCHÁZÍME - báseň 2119; MILOVÁNÍ - báseň 2095 / O NADĚJI - báseň 2092; O LÁSCE - báseň 2096
121.PLANETY POZNÁVÁŠ - báseň 2120; NASTUPTE - báseň 2103 / O MILOSTI - báseň 2097; SHAN ĽUĎOM - báseň 2102
122.GALAKTICKÁ RODINA - báseň 2129; HVĚZDIČKA - báseň 2116 / VESMÍRNA POMOC - báseň 2101; O VÍŘE - báseň 2108
SLOŽKA  11
Letáky 123 - 135
123.RÁJ NA ZEMI - báseň 2110; S LÁSKOU - báseň 2111 / VE SVĚTLE PRAVDY - báseň 2112; ZMOUDŘENÍ - báseň 2149
124.NOVÝ DOMOV - báseň 2132; ZASLEPENÝ SVĚT - báseň 2117 / ZEMIČKA SE OTŘÁSÁ - báseň 2127; EVAKUACE 1. VLNY SE BLÍŽÍ - báseň 2107
125.O BYTOSTI, KTERÁ MÁ V SOBĚ JEN LÁSKU - báseň 2113; O SVOBODĚ - báseň 2109 / PLAVÁNÍ - báseň 2114
126.OCHRANA ZEMĚ - báseň 2137 / MOST - báseň 2115
127.NOVÁ SPOLEČNOST - báseň 2141 / ŠTĚDRÝ DEN - báseň 2122
128.CESTA VZHŮRU - báseň 2145 / PLÁČ ŠTĚSTÍ - báseň 2135
129.ZPRÁVA Z NEBES - báseň 2146 / ROZHOVOR S PŘÍTELEM - báseň 2136
130.KRŮČKY TVÉ DĚTSKÉ - báseň 2140; VŠE POCHÁZÍ Z LÁSKY - báseň 2150 / OTEVŘI SRDCE - báseň 2139; V LÁSCE A MÍRU - báseň 2151
131.MÍR - báseň 2142; O KRÁSE UVNITŘ - báseň 2152 / KRŮČKY DĚTSKÉ - báseň 2143; LÁSKA A PŘÁTELSTVÍ - báseň 2153
132.ZPRÁVA OD JEŽÍŠE - sdělení 2156 / OBLASTI ŠKOLENÍ PRO NOVOU ZEMI - sdělení 2138
133.POSELSTVÍ OD JEŽÍŠE - sdělení 2161 / PLNÁ EVAKUAČNÍ POHOTOVOST - sdělení 2162
134.IRSKÉ TANCE - Vystoupení taneční skupiny "Lord of the Dance", souboru Michaela Flatleyho, kde je tanečním a hudebním způsobem nejprve znázorněn život Vesmírných Přátel v Pravém Stvoření v Lásce, dobru a radosti, za spolupráce a tvorbě se Stvořitelem Prvotním všeho a všech. Prvky kultury (irské, keltské) jsou pozůstatky z Atlantské kultury...
135.PŮSOBENÍ ENERGIÍ - Obrázek 2000, 2001(SK verze) / KOMU DÁTE PŘEDNOST ? (Klaus) - Obrázek 1971, 1972
SLOŽKA  12
Letáky 136 - 150
136.STRUKTURA STVOŘENÍ DLE LÁSEK. CO KDO MILUJE - CO KDO MILUJE - sdělení 2534 / obr. 1974 a 1975
137.SITUACE LIDSTVA - sdělení 2600
138.OVLÁDACÍ ZNAKY - obr.2002 / ĎĚLENÍ LIDSTVA - obr. 2045
140.VESMÍRNÍ LIDÉ. KDO JSOU VESMÍRNÍ LIDÉ SIL SVĚTLA ? - obr. 1969 (SK verze) a obr. 1970 / PODMÍNKY SPOJENÍ S VESMÍRNÝMI PŘÁTELI - sdělení 1603
141.STOP ČIPIZACI. NA VÝŠKU - obr. 2650
142.STOP ČIPIZACI. NA ŠÍŘKU - obr. 2651
150.VAROVÁNÍ PŘED ČIPOVOU TOTALITOU - obr. 3000 / obr. 3001 - Sdělení 3000
151.CO SE DĚJE KOLEM NÁS
152.MÁM ANDĚLSKÝ SEN - NA VÝŠKU - obr. 4002 - Sdělení 2870
153.MÁM ANDĚLSKÝ SEN - NA ŠÍŘKU - obr. 4003 - Sdělení 2870
STOPKY
Letáky 201 - 284
201.STOP ČERTOVIZI - obr. 3018, sdělení 2901 CZ / obr. 3019, sdělení 2901 SK
202.STOP ČIPOVÉMU OTROCTVÍ - obr. 3028, sdělení 2902 CZ / obr. 3029, sdělení 2902 SK
203.STOP ČIPOVÉ TOTALITĚ - obr. 3038, sdělení 2903 CZ / obr. 3039, sdělení 2903 SK
204.STOP ČIPIZACI VĚCÍ A LIDÍ - obr. 3048, sdělení 2904 CZ / obr. 3049, sdělení 2904 SK
205.STOP VŠEM DROGÁM - obr. 3058, sdělení 2905 CZ / obr. 3059, sdělení 2905 SK
206.STOP DRUŽICOVÉMU OVLÁDÁNÍ - obr. 3068, sdělení 2906 CZ / obr. 3069, sdělení 2906 SK
207.STOP TOTALITĚ HMOTY - obr. 3078, sdělení 2907 CZ / obr. 3079, sdělení 2907 SK
208.STOP PEKELNÝM MÉDIÍM - obr. 3088, sdělení 2908 CZ / obr. 3089, sdělení 2908 SK
209.STOP NÁSILÍ - obr. 3098, sdělení 2909 CZ / obr. 3099, sdělení 2909 SK
210.STOP SEXUÁLNÍMU OVLÁDÁNÍ - obr. 3108, sdělení 2910 CZ / obr. 3109, sdělení 2910 SK
211.STOP PŮJČKÁM - obr. 3118, sdělení 2911 CZ / obr. 3119, sdělení 2911 SK
212.STOP ZABÍJENÍ ZVÍŘAT - obr. 3128, sdělení 2912 CZ / obr. 3129, sdělení 2912 SK
213.STOP NEGATIVNÍM MYŠLENKÁM - obr. 3138, sdělení 2913 CZ / obr. 3139, sdělení 2913 SK
214.STOP OVLÁDÁNÍ JEŠTĚRY - obr. 3148, sdělení 2914 CZ / obr. 3149, sdělení 2914 SK
215.STOP PASVĚTU LIDSKÝCH LOUTEK - obr. 3158, sdělení 2915 CZ / obr. 3159, sdělení 2915 SK
216.STOP SK MEDVĚDŮM A VLKŮM - obr. 3168, sdělení 2916 CZ / obr. 3169, sdělení 2916 SK
217.STOP ZBRANÍM - obr. 3178, sdělení 2917 CZ / obr. 3179, sdělení 2917 SK
218.STOP LHOSTEJNOSTI - obr. 3188, sdělení 2918 CZ / obr. 3189, sdělení 2918 SK
219.STOP VYSOKÝM DANÍM - obr. 3198, sdělení 2919 CZ / obr. 3199, sdělení 2919 SK
220.STOP CHEMIZACI VŠEHO - obr. 3208, sdělení 2920 CZ / obr. 3209, sdělení 2920 SK
221.STOP NIČENÍ PŘÍRODY - obr. 3218, sdělení 2921 CZ / obr. 3219, sdělení 2921 SK
222.STOP JEŠTĚRČÍM CESTÁM - obr. 3228, sdělení 2922 CZ / obr. 3229, sdělení 2922 SK
223.STOP HLUKU A CHAOSU - obr. 3238, sdělení 2923 CZ / obr. 3239, sdělení 2923 SK
224.STOP PEKELNÉ POLITICE - obr. 3248, sdělení 2924 CZ / obr. 3249, sdělení 2924 SK
225.STOP ZNEUŽÍVÁNÍ TECHNIKY - obr. 3258, sdělení 2925 CZ / obr. 3259, sdělení 2925 SK
226.STOP ŠPEHOVÁNÍ - obr. 3268, sdělení 2926 CZ / obr. 3269, sdělení 2926 SK
227.STOP POVRCHNOSTI - obr. 3278, sdělení 2927 CZ / obr. 3279, sdělení 2927 SK
228.STOP STRAŠIDLŮM - obr. 3288, sdělení 2928 CZ / obr. 3289, sdělení 2928 SK
229.PRAVÁ LÁSKA DÁVÁ SVOBODU - obr. 3298, sdělení 2929 CZ / obr. 3299, sdělení 2929 SK
230.DÁVEJ VŽDY VÍC ČISTÉ LÁSKY - obr. 3308, sdělení 2930 CZ / obr. 3309, sdělení 2930 SK
231.CHRAŇTE MILUJÍCÍ ZEMI - obr. 3318, sdělení 2931 CZ / obr. 3319, sdělení 2931 SK
232.NAPLŇUJTE ŽIVOT ČISTOU LÁSKOU - obr. 3328, sdělení 2932 CZ / obr. 3329, sdělení 2932 SK
233.VZPOMEŇ NA ČISTOU LÁSKU - obr. 3338, sdělení 2933 CZ / obr. 3339, sdělení 2933 SK
234.PĚSTUJTE LÁSKYPLNÉ VZTAHY - obr. 3348, sdělení 2934 CZ / obr. 3349, sdělení 2935 SK
235.STOP KAMERÁM - obr. 3358, sdělení 2935 CZ / obr. 3359, sdělení 2936 SK
236.STOP ZLOZVYKŮM - obr. 3368, sdělení 2936 CZ / obr. 3369, sdělení 2936 SK
237.ELIZABET VESMÍRNÁ LÁSKA - obr. 3378, sdělení 2937 CZ / obr. 3379, sdělení 2937 SK
238.STOP TOTALITNÍ SVĚTOVLÁDĚ - obr. 3388, sdělení 2938 CZ / obr. 3389, sdělení 2938 SK
239.STOP PODKOŽNÍM ČIPŮM - obr. 3398, sdělení 2939 CZ / obr. 3399, sdělení 2939 SK
240.STOP IGNORANCI - obr. 3408, sdělení 2940 CZ / obr. 3409, sdělení 2940 SK
241.DŮLEŽITOST SVĚTELNÝCH INFORMACÍ - obr. 3418, sdělení 2941 CZ / obr. 3419, sdělení 2914 SK
242.STOP PROPADU DO TEMNÝCH SVĚTŮ - obr. 3428, sdělení 2942 CZ / obr. 3429, sdělení 2942 SK
243.NENECHTE SE OČIPOVAT - obr. 3438, sdělení 2943 CZ / obr. 3439, sdělení 2943 SK
244.STOP ČIPŮM RFID - obr. 3448, sdělení 2944 CZ / obr. 3449, sdělení 2944 SK
245.ZA PENÍZE ZDRAVÍ NEKOUPÍŠ - obr. 3458, sdělení 2945 CZ / obr. 3459, sdělení 2945 SK
246.STOP NIČENÍ ZDRAVÍ - obr. 3468, sdělení 2946 CZ / obr. 3469, sdělení 2946 SK
247.STOP INTERNETOVÝM ZLŮM - obr. 3478, sdělení 2947 CZ / obr. 3479, sdělení 2947 SK
248.STOP BANKÁM NA INTERNETU - obr. 3488, sdělení 2948 CZ / obr. 3489, sdělení 2948 SK
249.LIDSKÁ SVOBODA - obr. 3498, sdělení 2949 CZ / obr. 3499, sdělení 2949 SK
250.FALEŠNÁ KRÁSA NEVONÍ - obr. 3508, sdělení 2950 CZ / obr. 3509, sdělení 2950 SK
251.LÉKÁRNA SRDCE - obr. 3518, sdělení 2951 CZ / obr. 3519, sdělení 2951 SK
252.NAPLNĚNÝ ŽIVOT LIDÍ - obr. 3528, sdělení 2952 CZ / obr. 3529, sdělení 2952 SK
253.PŘILÉTLI JSME Z NEBESKÝCH SVĚTŮ - obr. 3538, sdělení 2953 CZ / obr. 3539, sdělení 2953 SK
254.DOBRÁ ZPRÁVA - obr. 3548, sdělení 2954 CZ / obr. 3549, sdělení 2954 SK
255.PŘÁTELSTVÍ - obr. 3558, sdělení 2955 CZ / obr. 3559, sdělení 2955 SK
256.AŽ ZATROUBĚJÍ ANDĚLÉ - obr. 3568, sdělení 2956 CZ / obr. 3569, sdělení 2956 SK
257.VÍTÁME NOVOU ZEMI - obr. 3578, sdělení 2957 CZ / obr. 3579, sdělení 2957 SK
258.VŠICHNI SE SEJDEM - obr. 3588, sdělení 2958 CZ / obr. 3589, sdělení 2958 SK
259.BEZPENĚŽNÍ JEDNOJAZYČNÁ MÍROVÁ SVĚTOVÁ SPOLEČNOST - obr. 3598, sdělení 2959 CZ / obr. 3599, sdělení 2959 SK
260.AŽ NASTOUPÍTE VŠICHNI TUTO CESTU - obr. 3608, sdělení 2960 CZ / obr. 3609, sdělení 2960 SK
261.CELOPLANETÁRNÍ HLASOVÁNÍ - obr. 3618, sdělení 2961 CZ / obr. 3619, sdělení 2961 SK
262.NOVÉ ZJEVENÍ LÁSKY - obr. 3628, sdělení 2962 CZ / obr. 3629, sdělení 2962 SK
263.POSELSTVÍ LÁSKY - obr. 3638, sdělení 2963 CZ / obr. 3639, sdělení 2963 SK
264.PRAVÉ POSELSTVÍ UČITELE NÁRODŮ - obr. 3648, sdělení 2964 CZ / obr. 3649, sdělení 2964 SK
265.VYUČUJTE JEN PRAVOU LÁSKU - obr. 3658, sdělení 2965 CZ / obr. 3659, sdělení 2965 SK
266.SVOBODA DĚLAT ZLA NIČÍ SVOBODU DĚLAT DOBRA - obr. 3668, sdělení 2966 CZ / obr. 3669, sdělení 2966 SK
267.UŽ JSME PŘILETĚLI PO DLOUHÉM ODLOUČENÍ - obr. 3688, sdělení 2967 CZ / obr. 3689, sdělení 2967 SK
268.NAHRAĎME PRODÁVÁNÍ ZA NEZIŠTNÉ DÁVÁNÍ - obr. 3678, sdělení 2968 CZ / obr. 3679, sdělení 2968 SK
269.STOP JÁ NIC, JÁ MUZIKANT - obr. 3698, sdělení 2969 CZ / obr. 3699, sdělení 2969 SK
270.STOP MANIPULACI LIDÍ - obr. 3708, sdělení 2970 CZ / obr. 3709, sdělení 2970 SK
271.STOP VYHÁNĚNÍ LIDÍ ZA PRACÍ - obr. 3718, sdělení 2971 CZ / obr. 3719, sdělení 2971 SK
272.STOP ZÁMĚNĚ VNITŘNÍHO ZA VNĚJŠÍ - obr. 3728, sdělení 2972 CZ / obr. 3729, sdělení 2972 SK
273.SMYSLEM ŽIVOTA JE LÁSKA A DOBRO - obr. 3738, sdělení 2973 CZ / obr. 3739, sdělení 2973 SK
274.VELIKÝ TRÁM VE VLASTNÍM OKU - obr. 3748, sdělení 2974 CZ / obr. 3749, sdělení 2974 SK
275.O DARECH DRUHÝM A OD DRUHÝCH MLČ - obr. 3758, sdělení 2975 CZ / obr. 3759, sdělení 2975 SK
276.PRO NÁS MODRÉ Z NEBE PADÁ - obr. 3768, sdělení 2976 CZ / obr. 3769, sdělení 2976 SK
277.TAM KDE JE SRDCE - obr. 3778, sdělení 2977 CZ / obr. 3779, sdělení 2977 SK
278.KDEPAK TY PTÁČKU HNÍZDO MÁŠ ? - obr. 3788, sdělení 2978 CZ / obr. 3789, sdělení 2978 SK
279.LÁSKA BRÁNY OTEVÍRÁ - obr. 3798, sdělení 2979 CZ / obr. 3799, sdělení 2979 SK
280.CO LIDEM PŘEDAL JEŽÍŠ Z NAZARETU ? - obr. 3808, sdělení 2980 CZ / obr. 3809, sdělení 2980 SK
281.CO LIDEM PŘEDALI SWEDENBORG A KOMENSKÝ - obr. 3818, sdělení 2981 CZ / obr. 3819, sdělení 2981 SK
282.NOVÉ ZJEVENÍ PÁNA JEŽÍŠE KRISTA - obr. 3828, sdělení 2982 CZ / obr. 3829, sdělení 2982 SK
283.ZNAK NOVÉ ZEMĚ - obr. 3838, sdělení 2983 CZ / obr. 3839, sdělení 2983 SK
284.VLAJKA NOVÉ ZEMĚ - obr. 3848, sdělení 2984 CZ / obr. 3849, sdělení 2984 SK
SLOŽKA  12
Letáky 300 - 555
300.NENECHÁME SE OČIPOVAT
301.ČIPOVÉ VĚZENÍ. A4 NA VÝŠKU - obr. 2908 / DEMONSTRACE PROTI ČIPOVÁNÍ LIDÍ - A4 na výšku - obr. 3016
302.ČIPOVÉ VĚZENÍ. A4 NA ŠÍŘKU - obr. 2909 / DEMONSTRACE PROTI ČIPOVÁNÍ LIDÍ - A4 na šířku - obr. 3017
303.BABYLONIE LOUTKOLIDÍ - obr. 4007 / CO SI LIDSTVO DENNĚ VOLÍ - obr. 4008
304.KAM SE DNES LIDSTVO SMĚŘUJE - obr. 4039 / obr. 4040
305.CELOSVĚTOVÉ VOLBY SRDCE - obr. 4041 / obr. 4042
306.CO SI LIDÉ ZVOLÍTE ? - obr. 4043
313.PETICE ! NENECHÁME SE OČIPOVAT - sdělení 9900
323.TROJÍ VAROVÁNÍ PŘED ČIPY - obr. 2624
333.NENECHTE SE OČIPOVAT JEŠTĚRY - sdělení 9999
500.TŘÍDĚNÍ LIDSTVA - obr. 5000 / OVLÁDÁNÍ LIDSTVA ORGANIZACEMI - obr. 4666
555.VAROVÁNÍ - NENECHTE SE OČIPOVAT ! - obr. 4011, 4012, sdělení 2880 CZ / obr. 4013, 4014, sdělení 2881 SK
OSTATNÍ  LETÁKY
•  Leták Volby 2002 (slovenský)
•  1901 Přeměňte tento svět - česky
•  1902 Zmeňte tento svet - slovensky
•  Letáky - básně
•  1780 - Lidský život
•  Letáky Zlatá brána
•  Leták Nové zjevení
•  1752 - Doporučené filmy a pohádky
•  Upozornění pro řidiče autobusů
•  Lidská duchovní cesta
•  Leták - II. světové sympozium o lásce
•  Reklamní proužky
•  Leták - Parte
•  Leták 2002

www.andele-nebe.cz
www.andele-svetla.cz
www.deti-nebe.cz
www.vesmirni-lide.cz
www.universe-people.cz
www.anjeli-neba.sk
www.anjeli-svetla.sk
www.stahuje-200-zemi.cz
www.stahuje-cely-svet.cz
www.nejsme-otroci.cz
www.stahuje-200-krajin.sk
www.stahuje-cely-svet.sk
www.nie-sme-otroci.sk
www.ceska-kvalita.eu

www.universe-people.com
www.cosmic-people.com
www.angels-light.org
www.angels-heaven.org
www.ashtar-sheran.org
www.200-countries-download.org
www.all-the-world-downloads.org
www.we-arent-slaves.org
www.czech-quality.org

www.himmels-engel.de
www.angeles-luz.es
www.angely-sveta.ru
www.anges-lumiere.fr
www.angelo-luce.it
www.anioly-nieba.pl
www.feny-angyalai.hu
www.andjeli-neba.com.hr
www.anjos-ceu.eu
www.angeli-raja.eu
www.engelen-hemel.nl
www.ingerii-cerului.ro
www.cennetin-melekleri.web.tr
www.himmelens-anglar.se